NPOI

https://qiita.com/hukatama024e/items/37427f2578a8987645dd
https://ja.wikipedia.org/wiki/Apache_POI
Apache POI」を.NETの移植したもの。